Tag: Kontrolór obce

Ing. Pavol Grainda – nový kontrolór obce

Ing. Pavol Grainda – nový kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. decembra 2016 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Spišské Hanušovce na funkčné obdobie 2017 – 2022 Ing. Pavla Graindu, bytom Spišské Hanušovce č. 142. Svoje podnety, návrhy a prípadné...