Najnovšie články

Zber nebezpečného odpadu

Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu formou mobilnej zberne. Do mobilnej zberne patria:
– žiarivky,
– opotrebovaný motorový olej,
– akumulátory a batérie,
– znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla (nie tekuté).

Uvedené … Čítať celý článok