Kontakt

Obec Spišské Hanušovce

Obecný úrad  059 04 Spišské Hanušovce č. 97

Matrikárka : Mária Pazerová

Tel. 052 4892 124 ,  email : matrika@spisskehanusovce.sk

Ekonómka : Mária Furcoňová

Tel: 0911 899 518, email: financ@spisskehanusovce.sk

Starosta obce: Ing. Jozef Pazera

Tel : 0910 385 965 ,email : starosta@spisskehanusovce.sk