Zabíjačka 2019

V sobotu 16. februára 2019 sme usporiadali spolu s DHZ, PZ Gojnica, TJ Tatran a Urbárskou spoločnosťou tradičnú domácu zabíjačku.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jej realizácii, ale aj tým, ktorí domáce zabíjačkové špeciality ochutnali. Všetci veríme, že ste … Čítať celý článok

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na webovej Úradnej tabuli obce Spišské Hanušovce – Dokumenty je zverejnená emailová adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a Oznámenia emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho … Čítať celý článok

Ženích z Paríža

Naši divadelní ochotníci aj tento rok na druhý Vianočný sviatok pripravili pre nás divadelnú komédiu „Ženích z Paríža“. Takmer trojhodinový program bol veľmi pútavý, zaujímavý a hlavne veľmi vtipný. Kto prišiel neobanoval.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim:

Jean Juraj)  – Bohuš Veselovský, … Čítať celý článok

Poľnohospodári pozor !!!

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor doručil obci Verejnú vyhlášku, ktorou upozorňujú všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré majú prenajaté a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú, podľa prenajímateľov a druhu pozemku.

Uvedenú verejnú vyhlášku nájdete … Čítať celý článok