Voľby hlavného kontrolóra obce

Voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce uznesením č. 253/10/2022 zo dňa 19. 10. 2022 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2023 – 2028. Podmienky prihlášky sú uvedené v prílohe. Prihlášky je potrebné doručiť Obecnému úradu v Spišských Hanušovciach do 30. 11. 2022.