Ustanovujúce zasadnutie OcZ – pozvánka

Ustanovujúce zasadnutie OcZ – pozvánka