Archive: november 2022

Mikuláš na koči

Milé deti! Blíži sa deň, na ktorý sa určite všetky tešíte. Áno, blíži sa Mikuláš! Tento rok k nám nepríde sám. Do našej obce pricestuje na koči, spolu so svojimi pomocníkmi 6.12.2022 (utorok) o 16:30 hod. Srdečne vás pozývame na … Čítať celý...

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

 Dňa 23.11.2022 sa v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach uskutočnilo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o výsledkoch volieb starostu a výsledky volieb obecného zastupiteľstva predniesla predsedníčka volebnej komisie pani Margita...

Referendum 21. 1. 2023

Rozhodnutie prezidentky SR

RozhodnutieStiahnuť

Informácia pre voliča

Informácia-pre-voličaStiahnuť… Čítať celý článok

Odstávka dodávky el. energie

Zajtra, v stredu, 9. novembra 2022 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. z dôvodu osadzovania el. stĺpov Za ulicou, od požiarnej zbrojnice po č. 140. 10. novembra, štvrtok – od hasičskej zbrojnice –...

Voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce uznesením č. 253/10/2022 zo dňa 19. 10. 2022 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2023 – 2028. Podmienky prihlášky sú uvedené v prílohe. Prihlášky je potrebné doručiť Obecnému...