Archive: november 2022

Referendum 21. 1. 2023

Rozhodnutie prezidentky SR

RozhodnutieStiahnuť

Informácia pre voliča

Informácia-pre-voličaStiahnuť… Čítať celý článok

Odstávka dodávky el. energie

Zajtra, v stredu, 9. novembra 2022 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. z dôvodu osadzovania el. stĺpov Za ulicou, od požiarnej zbrojnice po č. 140. 10. novembra, štvrtok – od hasičskej zbrojnice –...

Voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce uznesením č. 253/10/2022 zo dňa 19. 10. 2022 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2023 – 2028. Podmienky prihlášky sú uvedené v prílohe. Prihlášky je potrebné doručiť Obecnému...