Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcami

Pozývame Všetkých dôchodcov na stretnutie v rámci mesiaca Úcty k starším, ktoré sa uskutoční tento piatok 28. októbra 2022 v kultúrnom dome so začiatkom o 14:00 h.
Pozvali sme člnov divadla Ramagu, ktorí nám uvedú Goroľskie pošodky.
Občerstvenie zabezpečené.

Tešíme sa na Vašu účasť.

starosta obce