Zverejnenie emailovej adresy

Zverejnenie emailovej adresy

Na webovej úradnej tabuli obce je zverejnená emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej/okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Spišské Hanušovce.