Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce

Na webovej úradnej tabuli je zverejnené Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce dňa 29. októbra 2022.