Archive: 1. apríla 2022

Zber nebezpečného odpadu

Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu formou mobilnej zberne. Do mobilnej zberne patria:– žiarivky,– opotrebovaný motorový olej,– akumulátory a batérie,– znečistené obaly od farieb...