Archive: apríl 2022

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Spišské Hanušovce na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. … Čítať...

Zber nebezpečného odpadu

Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu formou mobilnej zberne. Do mobilnej zberne patria:– žiarivky,– opotrebovaný motorový olej,– akumulátory a batérie,– znečistené obaly od farieb...