PF 2022

PF 2022

Ďakujem všetkým občanom za spoluprácu, podporu a pochopenie v uplynulom roku a do nového roku 2022 Vám všetkým želám pevné zdravie, veľa Božích milostí a veľa správnych rozhodnutí.