Koľko nás je

Koľko nás je

V roku 2021 sa narodilo 15 detí
4 chlapci, 11 dievčat
Zomrelo 6 občanov – 4 muži, dve ženy
Prihlásili sa 4 občania
Odhlásilo sa 21 občanov
K 31. 12. 20021 nás je 770, z toho
ženy: 374 a 396 mužov.