Návrh Lúky Horného Spiša

Návrh Lúky Horného Spiša

Veľmi dôležitá správa zo stredajšieho verejného prerokovania ohľadom návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu!!!

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prerokovania zúčastnili a vyjadrili stanovisko k tomuto návrhu. Avšak ako bolo povedané, ak chce vlastník/užívateľ/správca vyjadriť svoj názor, musí tak urobiť písomne najneskôr do 13.08.2021. Účastníci majú dané vyjadrenie doručiť elektronicky formou skenu na email: marta.makarova@minv.sk, kedy musí vyjadrenie obsahovať všetky náležitosti vrátane podpisu účastníka.

  Preto obec ponúka účastníkom konania možnosť hromadného osobného doručenia všetkých vyjadrení na Okresný úrad Prešov. Avšak je potrebné, aby účastníci prišli osobne, alebo doručili riadne vyplnené vyjadrenie poštou či emailom.

V prípade potreby sú pripravené tlačivá vyjadrení k dispozícii na obecnom úrade. Bližšie inštrukcie z prerokovania či postupu vyplnenia vyjadrenia Vám radi poskytneme telefonicky, emailom či osobným rozhovorom. Dávame do pozornosti, že dané vyjadrenie musí vypísať a doručiť na Okresný úrad v sídle kraja v Prešove iba vlastník, správca alebo užívateľ, nie obec.

Preto obec nenesie zodpovednosť za laxný prístup vlastníkov, správcov alebo užívateľov, ktorý nevyjadria svoj postoj. – kód územia je 836401, – prerokovanie sa konalo 04.08.2021 v Matiašovciach, – parcely uviesť podľa lokalít (resp. dopíšeme na Obecnom úrade), – kataster je Spišské Hanušovce – dopísať či sa jedná o vlastníka, správcu či užívateľa), – dopísať súhlasím/nesúhlasím s návrhom.  

Tlačivo je tu