Archive: august 2021

Od 23. 8. 2021 okres Kežmarok „oranžový“

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 446 z 18. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 Číslo: 17301/2021 Predkladateľ: minister zdravotníctva Vláda A. schvaľuje A.1. v...

Návrh Lúky Horného Spiša

Veľmi dôležitá správa zo stredajšieho verejného prerokovania ohľadom návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu!!! Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prerokovania zúčastnili a vyjadrili stanovisko k tomuto...