Užívateľské práva k lesným pozemkom

Užívateľské práva k lesným pozemkom

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica doručila obci Spišské Hanušovce verejnú vyhlášku „Výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom v kat. území Spišské Hanušovce“. Všetci vlastníci lesných pozemkov môžu požiadať o vydanie lesných pozemkov. Ak tak neurobia do 6 mesiacov odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky nájomný vzťah v zmysle § 22 ods. 2 zákona 229/1991 Zb. bude trvať ďalej.