Archive: júl 2021

Užívateľské práva k lesným pozemkom

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica doručila obci Spišské Hanušovce verejnú vyhlášku „Výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom v kat. území Spišské Hanušovce“. Všetci vlastníci lesných pozemkov môžu požiadať...