Asistované sčítanie

Asistované sčítanie

Obyvatelia, ktorí sa nemohli alebo si nestihli splniť povinnosť sčítať sa, môžu využiť asistované sčítanie v kontaktnom mieste, kde sa obyvateľ môže sčítať sám alebo mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent sčítania.

Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov – od 3. 5. 2021  do 13.06.2021. 

Adresa kontaktného miesta Obecný úrad Spišské Hanušovce
Telefónne číslo a e-mail 052 4892124 obec@spisskehanusovce.sk
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00-15:00
Utorok:     8:00 – 12:00,  13:00-15:00
Streda:     8:.00 – 12.00   13:00-15:00
Štvrtok:     8:00 – 12.00, 13.00–15.00
Piatok:      8:00 – 12:00,  13:00-15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete sa sčítať prostredníctvom mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás na požiadanie navštívi  vo Vašej domácnosti. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR.

V prípade, ak máte záujem  o asistované sčítanie vo Vašej domácnosti, kontaktujte Obecný úrad na čísle 052 4892124 alebo e-mailom – obec@spisskehanusovce.sk