Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie