Ako sme sa sčítali

Ako sme sa sčítali

Od 15. 2. 2021 do 31. 03. 2021 sa uskutočnilo prvýkrát v histórii elektronické sčítanie obyvateľov. V našej obci je sčítaných 97,72 % obyvateľov, čo znamená, že sa sčítalo 771 obyvateľov. Na Slovensku je sčítaných 86 % a v Prešovskom kraji 83 % obyvateľov. Všetkým Vám, ktorí ste sa sčítali, či pomohli svojim blízkym, známym doma či v zahraničí srdečne ďakujeme.
Ďalším krokom do konca októbra 2021 bude prebiehať sčítanie prostredníctvom asistovaného sčítania na základe osobnej žiadosti. 0 konkrétnych termínoch, spôsobe ďalších podmienkach asistovaného sčítania v našej obci Vás budeme priebežne informovať.

starosta