Veľký týždeň na facebooku

Veľký týždeň na facebooku

Na facebookovej stránke obce môžete v tomto týždni sledovať bohoslužby takto:

Pondelok až piatok o 18:00 hod.
Sobota o 19:30 hod.
Veľkonočná nedeľa o 9:30 hod.