Testujeme

Testujeme

Kvôli škole, kvôli občanom, ktorí pracujú mimo okres KK a pod., kde platia potvrdenia o vykonaní testu len 7 dní opäť testujeme.

Tentokrát v nedeľu 7. marca 2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. na tradičnom odbernom mieste v KD.