Ag testy – v sobotu

Ag testy – v sobotu

Tento týždeň budeme testovať v „Bielu“ sobotu, 3. apríla 2021 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. v KD.

Orientačný časový harmonogram
testovania obyvateľov
podľa súpisných čísiel

Doba Súpisné číslo
08:00 – 09:00 h1-50
09:00 – 10:00 h51-100
10:00 – 11:00 h101-150
11:00 – 12:00 h151-1100