Doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice s podporou Fondu na podporu umenia

Doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice s podporou Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v roku 2021 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Kniha, ku ktorej sa rád vraciam“, ktorým smedoplnili knižný fond Obecnej knižnice v Spišských Hanušovciach o 105 publikácií krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých.

Vďaka tejto podpore vo výške 1 000 € bez nášho spolufinancovania sme rozšírili čitateľskú ponuku našej knižnice.

Touto cestou chceme v mene všetkých našich čitateľov poďakovať Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Naším cieľom je rozšírením našej ponuky zvýšiť počet našich čitateľov a zvýšiť záujem o čítanie ako také.  

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
v roku 2021 dotáciou vo výške 1 000 €