Celoplošné testovanie obyvateľstva

Celoplošné testovanie obyvateľstva

Tento orientačný časový harmonogram sa môže meniť, preto Vás všetkých

prosím, aby ste boli pozorní na hlásenie miestneho rozhlasu.

Ďakujem Vám za pochopenie a trpezlivosť.

Ing. Jozef Dudžák, starosta obce