Triedenie odpadov

Triedenie odpadov

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať.

V nasledujúcich odkazoch nájdete odpovede na otázky ako správne triediť kombináciu zberu variantu C, do ktorého patrí papier, sklo, kombinovaný zber plasty, kovy, nápojové kartóny.

Tiež chceme upozorniť pri triedení odpadov na ich stláčanie, aby sa znížil objem vyseparovaných odpadov.