Archive: 12. augusta 2020

Triedenie odpadov

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať. V nasledujúcich odkazoch nájdete odpovede na otázky ako správne triediť kombináciu zberu variantu C, do ktorého patrí papier, sklo, kombinovaný zber...