Triedenie odpadov

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať.

V nasledujúcich odkazoch nájdete odpovede na otázky ako správne triediť kombináciu zberu variantu C, do ktorého patrí papier, sklo, kombinovaný zber plasty, kovy, nápojové kartóny.

Tiež chceme upozorniť pri … Čítať celý článok