Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na webovej úradnej tabuli je zverejnené jeho vyhlásenie OR HaZZ v Kežmarku.