Nový cestovný poriadok

Nový cestovný poriadok

Od 1. marca 2020 platí nový cestovný poriadok SAD Poprad. Pozri webovú úradnú tabuľu.