Archive: 3. marca 2020

Farmári pozor!

Informácia pre vlastníkov farmárskych strojov Podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel a podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a...

PZ Gojnica – upozornenie

Poľovnícke združenie Gojnica žiada občanov a návštevníkov lesa, aby v rámci voľného pohybu po poľovnom revíre, nezbierali zhodené parožie alebo iné vedľajšie produkty po zveri. V zmysle platného zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je táto činnosť...