Kalendár triedeného zberu na rok 2020

Kalendár triedeného zberu na rok 2020

Na Úradnej web tabuli v Dokumentoch je zverejnený kalendár triedeného zberu odpadov na rok 2020