„Zlatý“ Ján Pisarčík

„Zlatý“ Ján Pisarčík

Vo štvrtok 28. novembra 2019 sa v Mestskom úrade v Poprade uskutočnila slávnostná akadémia Slovenského Červeného kríža v spolupráci s miestnymi samosprávami a obcami. Na tejto akadémii boli ocenení mnohonásobní bezpríspevkoví darcovia krvi, bronzoví, strieborní, zlatí a diamantoví nositelia Jánskeho plakety. V tretej kategórii bol aj náš darca krvi, a to Ján Pisarčík, ktorému okrem iných blahoželal aj starosta obce. Úprimne ďakujeme za toto darcovstvo, srdečne blahoželáme k získaniu zlatej Jánskeho plakety a do ďalšieho života prejeme pevné zdravie do ďalších ušľachtilých činov.