Október – mesiac úcty k starším – pozvánka

Október – mesiac úcty k starším – pozvánka

Pozývame všetkých dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v školskej jedálni dňa 28. októbra 2019 (pondelok) o 14:00 h.

Pripravili sme pre Vás bohatý kultúrny program a občerstvenie.

Tešia sa na Vás deti MŠ, ŠKD a deti ZŠ.

starosta obce