Zateplenie KD a OcU

Zateplenie KD a OcU

V súčasnosti prebieha implementácia projektu „Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity“. Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu: Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 176 916,13 €. Obec spolufinancuje z vlastných zdrojov vo výške 5% Projektu, čo predstavuje sumu 8 845,81€.

https://photos.app.goo.gl/Z4cJKkp3DR1U1SfL8