Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný