Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na webovej Úradnej tabuli obce je zverejnená mailová adresa, na ktorú je možné poslať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.