Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na webovej Úradnej tabuli obce Spišské Hanušovce – Dokumenty je zverejnená emailová adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a Oznámenia emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16 marca 2019 a druhé kolo volieb 30. marca 2019.