Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018

Vážení občania, v mene novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva i v mene svojom Vám chcem poďakovať za Váš záujem o veci verejné v našej obci, čo ste potvrdili aj svojou účasťou na včerajších voľbách do orgánov samosprávy obce Spišské Hanušovce. Zároveň Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a spoločne urobíme všetko, aby sme ju v tomto volebnom období nesklamali.

Zároveň ďakujem volebnej komisii v zložení Margita Budzáková ako predseda, Margita Frankovská, ako podpredseda a členovia komisie Zdeno Čarnogurský, Helena Kostková, Anna Sičárová a Mária Pazerová ako zapisovateľka za odvedenú prácu.

starosta obce

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb starostov a primátorov v okrese Kežmarok:

Starostovia