Dni obce Spišské Hanušovce

Dni obce Spišské Hanušovce

Dňa 28. a 29. júla 2018 sa uskutočnili Dni obce Spišské Hanušovce. Sobotňajšie popoludnie patrilo našim deťom. Členovia divadla Ramagu im odohrali Rozprávku o Jankovi a Marienke a po nej boli rôzne súťaže, do ktorých sa deti mohli zapojiť, a tak vyhrať sladké ceny. Večer sa uskutočnila ľudová veselica  s DJ Martinom.

Nedeľa bola podľa programu, v ktorom vystúpili: Aďo Dudžák so svojou harmonikou a goralskými ľudovými piesňami, Emma Mária Bujňáková, Anna Servická s ĽH Lajbrík a na konci programu boli populárni Kollárovci.

Ešte raz ďakujem všetkým sponzorom, spoluorganizátorom i svojim kolegom a poslancom OcZ, najmä p. poslancovi MVDr. Vilo Ovšonkovi, ktorý už od začiatku organizovania Dní obce Spišské Hanušovce je mi nápomocný.

starosta obce

niekoľko záberov:

https://photos.app.goo.gl/G2u5XoJkogCuv8B16