Triedenie odpadov

Triedenie odpadov

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., Bratisalava, organizácia OZV uverejnila na svojej web stránke : www.naturpack.sk vzdelávacie materiály o triedení plastov a ich vplyv na životné prostredie. Jeden z nich uvádzame. Je dobré si to prečítať, pomôže nám to pri ich triedení:

plasty_final_pre_online