Dobrovoľní hasiči deťom

Dobrovoľní hasiči deťom

Piatok 1. júna 2018 patril našim deťom – MDD. Dobrovoľní hasiči im pripravili program pozostávajúci z rôznych súťaží ako je striekanie na cieľ, prekážkový beh, lezenie cez tunel, hádzanie kruhov na cieľ a preťahovanie hasičskou hadicou. Prekvapením pre najmenších bol umelý sneh. To bolo pre najmenších najväčšou zábavou. Súčasťou bola aj prehliadka hasičskej techniky so sprievodným slovom. Cieľom bola zábava a vyvolanie záujmu detí o poslanie a výkon hasičského zboru.

Ďakujem všetkým zúčastneným dobrovoľným hasičom na čele s veliteľom DHZO p. Jánom Kromkom.

Foto:

https://photos.app.goo.gl/g8Yik3tVpdEdESwb9