Naši hasiči slávili svojho patróna

Naši hasiči slávili svojho patróna

Naši dobrovoľní hasiči slávili v nedeľu 6. mája 2018 svojho patróna svätého Floriána účasťou na sv. omši, ktorá bola obetovaná za živých i mŕtvych členov DHZ Spišské Hanušovce. Po skončení pokračoval program v budove hasičskej zbrojnice.

Foto: https://photos.app.goo.gl/sEuvXPHMAhM4LHXV6