Hasičská súťaž mladých hasičov – Plameň 2018

Hasičská súťaž mladých hasičov – Plameň 2018

V piatok 18. mája 2018 sa uskutočnila v našej obci súťaž mladých hasičov Plameň. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa súťaž uskutočnila v telocvični ZŠ s MŠ. Táto súťaž sa počíta  do okresnej hasičskej ligy. Súťaže sa zúčastnilo  celkom 17 družstiev, 11 chlapčenských a šesť družstiev dievčat.

Celkové poradie

Chlapci:

1. Veľká Franková

2. Spišská Stará Ves

3. Ľubica

 

Dievčatá:

 

1. Podolínec

2. Spišská Stará Ves

3. Ľubica

 

Foto: https://photos.app.goo.gl/PXg0tolzg36EHeEJ2