Deň matiek 2018

Deň matiek 2018

V nedeľu 13. mája 2018 sa uskutočnil v kultúrnom dome program venovaný našim mamkám, starým mamkám a ostatným ženám. Žiaci MŠ, ZŠ, školského klubu a ZUŠ si pripravili bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý potešil každého prítomného. Ďakujem všetkým účinkujúcim a ich pedagógom za prípravu a nacvičenie jednotlivých predstavení. Ďakujem vedeniu ZŠ s MŠ, ako aj ZUŠ a ďakujem aj všetkým prítomným mamkám a starým mamkám, že svojou účasťou potvrdili svoj záujem o dianie v obci a svoje deti a vnúčatá.

Už teraz sa tešíme na ďalší Deň matiek.

Niekoľko záberov: https://photos.app.goo.gl/N7r3zlKtwCCqyxSj1