Od 1. marca 2018 – nový harmonogram vývozov triedeného zberu komunálneho odpadu

Od 1. marca 2018 – nový harmonogram vývozov triedeného zberu komunálneho odpadu

Na základe rokovaní uskutočnených s OZV Natur-Pack, a.s. a zberovou spoločnosťou Brantner Poprad došlo s účinnosťou od 1. marca 2018 k úprave a doplneniu zberov triedených zložiek komunálneho odpadu. Samotná skúsenosť za prvé dva mesiace tohto roku ukázala, že je nutné v našej obci vykonávať zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu minimálne jedenkrát za mesiac.

Zberová spoločnosť Brantner Poprad doručila obecnému úradu nové kalendáre od 1. marca 2018 do 31. 12. 2018, ktoré si môžete Vážení občania vyzdvihnúť. Zároveň ho tu zverejňujem.

Starosta obce

Separovaný zber 2018