Ples hanušovčanov 2018

Ples hanušovčanov 2018

V poslednú fašiangovú sobotu , teda 10. 02. 2018 sa uskutočnil 4. ročník Plesu hanušovčanov. Tento ročník bol originálny aj tým, že sa ples uskutočnil v novovybudovaných priestoroch školskej jedálne. Organizátorom boli tradične Obec Spišské Hanušovce  a Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce, ktorí aj touto cestou ďakujú všetkým účastníkom za prijatie pozvania a všetkým sponzorom za ceny tomboly, ktorých bolo celkom 31. Pohoda a dobrá nálada prevládala celý večer až do rána. Preto Vám všetkým ďakujeme za rešpektovanie organizačných pokynov, za aktívnu účasť  a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Organizátori

Niekoľko záberov:

https://photos.app.goo.gl/0sESqE8nUZ692Qjw2