Na Silvestra horel kontajner so šatstvom – kto ho zapálil ?

Na Silvestra horel kontajner so šatstvom – kto ho zapálil ?

31. decembra 2017 v čase okolo 22:00 hod. začalo horieť šatstvo v kontajneri pri Hasičskej zbrojnici. Hrozilo vznietenie samotnej hasičskej zbrojnice našej obce. Len vďaka pozornosti a operatíve poslanca obecného zastupiteľstva p. MVDr. Vila Ovšonku a skorého zásahu našich dobrovoľných hasičov sa podarilo kontajmer plný šatstva otvoriť a oheň uhasiť. Pri zásahu boli prítomní aj privolaní policajti.

Podľa názoru viacerých prítomných oheň vznikol vhodením pyrotechniky do kontajnera a následným vzplanutím šatstva.

Je na mieste otázka: Kto bol páchateľom?  Dospelý či dieťa ?  Rodičia, máte prehľad o svojich deťoch? Aké následky by boli, keby sa oheň rozšíril?

Odpovedzme si sami a urobme radikálne opatrenia!

 

Foto: https://photos.app.goo.gl/o56MO0eDL2qGhnF83