Ženích z Paríža

Naši divadelní ochotníci aj tento rok na druhý Vianočný sviatok pripravili pre nás divadelnú komédiu „Ženích z Paríža“. Takmer trojhodinový program bol veľmi pútavý, zaujímavý a hlavne veľmi vtipný. Kto prišiel neobanoval.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim:

Jean Juraj)  – Bohuš Veselovský, … Čítať celý článok

Poľnohospodári pozor !!!

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor doručil obci Verejnú vyhlášku, ktorou upozorňujú všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré majú prenajaté a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú, podľa prenajímateľov a druhu pozemku.

Uvedenú verejnú vyhlášku nájdete … Čítať celý článok

Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 5. 12. 2018

V stredu 5. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách uskutočnených 10. novembra 2018.

Na ustanovujúcom zasadnutí novozvolený starosta obce a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa tým svojho mandátu.

Po úvodnej časti rokovanie pokračovalo … Čítať celý článok

Komunálne voľby 2018

Vážení občania, v mene novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva i v mene svojom Vám chcem poďakovať za Váš záujem o veci verejné v našej obci, čo ste potvrdili aj svojou účasťou na včerajších voľbách do orgánov samosprávy obce Spišské Hanušovce. Zároveň … Čítať celý článok