Stretnutie so seniormi – pozvánka

Stretnutie so seniormi – pozvánka

    Pozývame všetkých seniorov – dôchodcov obce na stretnutie,

ktoré sa uskutoční v stredu 25. októbra 2017 v rámci mesiaca 

OKTÓBER – mesiac úcty k starším o 14:00 hod. v školskej jedálni 

Základnej školy s materskou školou Spišské Hanušovce.

     O občerstvenie a kultúrny program je postarané. 

Ing. Jozef Dudžák, starosta obce